Software xml4accounting

De tool voor integratie van loonuitsplitsingen in XML-formaat, aangemaakt door uw sociaal secretariaat.

Naast zijn gespecialiseerde diensten voor administratieve ondersteuning aan fiduciaires en ondernemingen ontwikkelde MyB2B.biz een onontbeerlijke software voor geautomatiseerde verwerking van de XML-bestanden die uw sociaal secretariaat u bezorgt.

Die worden door onze applicatie gesorteerd, zodat u ze met een enkele klik in uw boekhoudtool kunt integreren.

De applicatie is parametreerbaar, het gebruik eenvoudig en doeltreffend.

Ze maakt ook de pdf-bestanden van de loonuitsplitsingen in XML aan, net zoals de bankbestanden. Het pdf-bestand zal dus aan de boeking worden gehecht en elektronisch worden opgeslagen.

Ons product is compatibel met boekhoudsoftware die is uitgerust met de module voor de verwerking van XML-bestanden.

Wij zorgen voor de configuratie van de applicatie, als ze nog niet compatibel is met uw boekhoudsoftware, voor zover deze is voorzien op het lezen van elektronische financiële en loonbestanden.

De beste test is het downloaden van een XML-bestand op het platform van uw sociaal secretariaat en het laten lezen door uw boekhoudsoftware. Als het resultaat positief is, dan is onze software de onmisbare aanvulling voor een efficiënte verwerking ervan.

Wij werken met de grootste sociale secretariaten, door SD Worx gegenereerde bestanden zijn al 100 % compatibel met onze software en de meeste boekhoudprogramma’s.

Dure abonnementen zijn dus niet langer nodig. U vermijdt ook de administratieve rompslomp dat u door uw klanten bijkomende mandaten moet laten ondertekenen om de bestanden via andere externe kanalen te ontvangen.

XML4Accounting zal heel binnenkort, in samenwerking met

Pom, solution de payement

andere oplossingen en applicaties voor uw elektronische facturen (betalingslinks per e-mail en sms).

MyB2B
MyB2B : Administratieve diensten aan bedrijven 
  • UBO Register
  • Publicaties in het Belgisch Staatsblad
  • KBO
  • Opstellen van ontwerpovereenkomsten, ontwerpbrieven, registratie